Selamat Datang Ke Blog No0rfarila

Thursday, 3 January 2013

NOTA KRB

 
Homofon (bahasa Inggeris: Homophone) merujuk kepada perkataan yang disebut sama dengan perkataan lain tetapi berbeza dari segi maksud. Ia terbahagi kepada 2 iaitu:
  • Homofon yang dieja serupa tetapi mempunyai maksud yang berbeza, atau merujuk kepada perkara yang tidak sama.  Contoh,  "buku" (bahan bacaan) dan "buku" (bahagian di antara dua ruas); 
  • Homofon yang dieja berbeza tetapi mempunyai sebutan yang hampir sama.  Contoh, "massa" (dalam perkataan media massa) dan "masa" (waktu), atau "golongan" (kumpulan) dan "gulungan" (benda yang dilipat hingga berbentuk bulat panjang).
Homograf merujuk pada kata yang sama ejaan tetapi berlainan sebutan.  Contoh: “bela” (menjaga atau memelihara) dan bela (tuntut atau membalas balik).

Latihan: Homofon

Bina sepasang ayat dengan menggunakan setiap patah perkataan di bawah ini, untuk menunjukkan perbezaan maknanya.

(a)          telur - telor
(b)          seluk – selok
(c)          gelang – gelang
(d)          cocok – cucuk
(e)          gulungan - golongan

Latihan: Homograf

Bina sepasang ayat dengan menggunakan setiap patah perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maknanya.

(a)          Rendang – rendang
(b)          Perang – perang
(c)          bena – bena
(d)          semak – semak
(e)          tepak – tepak

No comments:

Post a Comment