Selamat Datang Ke Blog No0rfarila

Thursday, 8 November 2012

PENGAJARAN MAKRO Definisi Makro  Makro bermaksud awalan yang banyak  Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangya satu unit kemahiran,dlm sesuatu waktu pelajaran. Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat pemulaan pengajaran,perkembangan dan penutup  Merupakan simulasi satu pengajaran yang lengkap kpd satu kelas biasa.simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah,makmal atau bilik previu  Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari. Objektif Pengajaran Makro  Menyediakan suatu kemahiran lengkap kepada semua guru pelatih.  Mempraktikana suatu suasana sebenar apabila mengajar  Memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajara yg berlaku di samping mengukuhkan kelebihan mengajar Kepentingan Pengajaran makro  Memberi peluang kpd guru pelatih mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dalam situasi yg terancang .  Mengurangkan pelbagai masalah dlm pengajaran biasa disekolah  Meningkatkan keberkesanan kurikulum dan keadah baru kpd beberapa org pelajar  Membolehkan guru menjalankan amali sebenar- benarnya sebagai melatih diri utk mejadi guru Matlamat makro  Melahirkan guru-guru yg mempunyai keyakinan yg tinggi apabila mula menjalankan tugas kelak  Menjadi lebih berkaliber dan kreatif semasa menagajar  Pendedahan yg dipelajari semasa dimaktab menjadi satu kayu pengukur dalam menjalankan pengajaran  Mengetahui setiap persediaan yg perlu dibuat apabila memulakan tuigas mengajar Perancangan  Kejayaan bergantung kpd perancangan yg rapi.  Komponen persediaan;- tarikh/masa/mata pelajaran/kelas/bil pelajar dan tajuk  Kemahiran:-nombor kemahiarn /isinya  Pengetahuan sedia ada  Objektif pelajaran (kognitif/psikomotor/afektif)  Sumber P&P  Penerapan Nilai murni  Penggabungjalinan kemahiran Komponen Penyampian  Set induk si  Perkembangan- langkah pengajaran.  Strategi pengajaran Langkah pengajaran makro  Set Induksi  Perkembangan  penutup

No comments:

Post a Comment